Oddlužení

Dostat se do dluhové pasti je snadné a rychlé. Stačí k tomu nesplacená půjčka, kterou se člověk snaží vyřešit další půjčkou a výsledkem je bludný kruh, ze kterého není úniku. Ovšem i zdánlivě beznadějnou situaci může dlužník vyřešit zákonným způsobem, kterému se říká oddlužení. Pokud nemáte zrovna právnické vzdělání, nemáte šanci se z nepříjemné situace dostat sami. Vyžaduje to některé odborné úkony a především vypracování žádosti, kterou posoudí soud. Oddlužení, nebo-li osobní bankrot je upraveno zákonem 182/2006 Sb., čili insolvenčním zákonem a rozhoduje o něm výhradně místně příslušný Krajský soud.

Jak na to?

control-427512_640Ideálním postupem je využít služeb zkušené společnosti NEKO Olomouc, která se zabývá ekonomickým poradenstvím a do její činnosti patří i otázky týkající se insolvence a oddlužení. Nejprve s vámi projedná všechny aspekty týkající se vaší situace a na základě odborného posouzení odhadne, jaká je naděje, že soud podanou žádost o oddlužení schválí. Posouzení provádí společnost zdarma na základě dotazníku, který dlužník vyplní. V případě jistoty v úspěch za vás provede všechny potřebné úkony.

Průběh oddlužení

Oddlužení probíhá může probíhat dvěma způsoby podle rozhodnutí věřitelů. Buď dlužník splácí podle splátkového kalendáře, nebo se zpeněží jeho majetek a věřitelé se uspokojí z výtěžku prodeje.

Osobní bankrot velice jednoduše řečeno znamená povinnost dlužníka za dobu pěti let splatit všem věřitelům minimálně 30% všech jeho dluhů v pravidelných měsíčních splátkách. Výše měsíční splátky závisí dlužníkově příjmu a na dalších faktorech.

paragrafSoud zejména posuzuje poctivost záměru dlužníka. Pokud by zjistil nekalý úmysl, návrh na oddlužení zamítne a platební neschopnost dlužníka je řešena klasickým konkursním řízením. Soud musí zvážit, zda má dlužník stabilní příjem, ze kterého bude moci platit splátky podle stanoveného splátkového kalendáře. Pokud soud oddlužení povolí, pak na základě jeho rozhodnutí se v průběhu osobního bankrotu dlužníka zastaví případná exekuce a narůstání úroků. Oddlužením se dlužník může zbavit až 70% svých dluhů a po pěti letech být úplně bez dluhů.