Oddlužení nemovitosti

Dostane-li se do dluhové spirály člověk vlastnící nějakou nemovitost, o kterou by nerad přišel v rámci exekuce a nařízené soudní dražby, může si ji zachránit zákonným oddlužením nemovitosti. Institut oddlužení nemovitosti je v podstatě způsob konsolidace všech dluhů, přičemž se nastaví jedna jediná individuální splátka, nařízená podle výše příjmů a možností dlužníka.

calc_homeKdo se tedy dostane do neřešitelné situace a nechce přijít o střechu nad hlavou, může využít nabídky poradenské společnosti NEKO Olomouc. Pomůže vám s konsolidací vašich dluhů a zastavením exekuce na vaši nemovitost. Nastavením jedné Vám vyhovující splátky zkonsoliduje všechny vaše dluhy, takže se nemusíte obávat exekuce a soudem nařízené dražby, při které by vaše nemovitost byla prodána za účelem uspokojení nároků vašich věřitelů.

Oddlužením nemovitosti se vyhnete všem nezvratným úkonům spojeným s exekucí, která by znamenala zablokování vašeho nemovitého majetku. Se svým nemovitým majetkem byste tak na nemohli nijak nakládat a to na základě vydání usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu příslušným okresním soudem. Soud by zároveň pověřil soudního exekutora provedením exekuce, kterou může provádět také samotný soud nebo finanční úřad.

Výhody oddlužení nemovitosti

hammer-620009_640Využijete-li nabídky společnosti NEKO Olomouc, která provádí kromě ekonomického a finančního poradenství rovněž oddlužení čili osobní bankrot a také oddlužení nemovitosti, vaše nemovitost vám zůstane. Po uzavření smlouvy za vás společnost uhradí veškeré dluhy a nastaví jednu splátku podle vašich možností a zařídí okamžité oddlužení a zastavení exekuce, čímž se zastaví i narůstání dluhů. Vy přitom nebudete platit žádné poplatky předem.

Je však nutné jednat rychle ihned po nařízení exekuce, neboť s přibývajícím časem vám hrozí, že budete muset zaplatit více peněz exekutorovi a dražiteli za jejich služby. Urychlením procesu zabráníte navyšování svého dluhu a prodeji nemovitosti za nižší částku, než je její skutečná hodnota. Oddlužením nemovitosti zůstane tato ve vašem vlastnictví a své dluhy budete napříště splácet pouze jednou přehlednou splátkou.